Sagsbehandlingen ApS I Fald i byggeri

Færre boliger fuldført end kvartalet før

Der blev fuldført 8.688 boliger i tredje kvartal 2021, hvilket var et fald på 7 pct. i forhold til andet kvartal, skriver Danmarks Statistik

Byggeaktivitet 3. kvt. 2021

Faldet ses udelukkende i etagebyggeri, hvor antallet af fuldførte boliger faldt med 18 pct. Der var stigning i antallet af fuldførte boliger i både enfamiliehuse og øvrige bygninger. Ser man på det fuldførte samlede etageareal i tredje kvartal 2021, endte dette på 1,8 mio. m2, hvilket er et fald på 9 pct. i forhold til andet kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Påbegyndt byggeri på niveau med sidste kvartal

I tredje kvartal blev der påbegyndt 7.104 boliger, hvilket er et fald på 25 pct. i forhold til andet kvartal. Faldet ses inden for etagebyggeri og øvrige bygninger, mens der var en stigning i påbegyndte enfamiliehuse. Ser man på etagearealet, blev der påbegyndt 1,8 mio. m2 i tredje kvartal, hvilket var på niveau med andet kvartal. Dette dækker over en stigning inden for kategorien erhvervsbygninger, mens beboelsesbygninger og øvrige bygninger faldt. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel, og tallene revideres derfor løbende.

Kilde: Danmarks Statistik

Læs artiklen på Danmarks Statistiks hjemmeside her.

Om Sagsbehandlingen ApS

Vi har samlet al sagsbehandling indenfor Fast Ejendom under ét tag, og leverer vores ydelser til alle større ejendomsmægler kæder, samt en lang række mindre og selvstændige ejendomsmæglere i hele landet

Vi tilbyder sagsbehandling for ejendomsmæglereerhvervsmæglere og advokater, indeholdende FørsagsbehandlingEftersagsbehandlingBerigtigelseDigital TinglysningOnline MarkedsføringKøberrådgivning samt Ejendomsadministration.

Vores sagsbehandlere har dyb erfaring med sagsbehandling fra ejendomsmægler– og advokatbranchenEstateNyboligDanboligEDC, homeNordeaAdvodanAccura og Bech-Bruun hvor de har håndteret enhver form for opgave i hele processen for sagsbehandling. Med mere end 90 års erfaring tilsammen har de sagsbehandlet mere end 100.000 bolighandler og 150.000 berigtigelser.

Sagsbehandlingen er endvidere specialister i alle boligsystemerC&B SystemerMindworkingFlexyaAdvosys, og har tilmed været med i udviklingsfasen på flere af dem, da vi har nogle af Danmarks bedste sagsbehandlere i vores team som kender processen fra A-Z.

Mere end 15.000 personer læser om vores produkter og nyheder på vores hjemmeside hver måned.

Kontakt os

Du er velkommen til at ringe direkte til os på telefon 2614 0677.

Vi bruger cookies. Cookies bruges til at huske dine indstillinger. Ved at klikke Ja giver du samtykke til denne brug af cookies.  Læs mere