Byggeri I Sagsbehandlingen ApS

Flere boliger fuldført i andet kvartal, men fald i det påbegyndte byggeri

Der blev fuldført 9.182 boliger i andet kvartal 2021, hvilket var en stigning på 10 pct. i forhold til første kvartal

Nyeste statistik fra Danmarks Statistik

Der blev fuldført 9.182 boliger i andet kvartal 2021, hvilket var en stigning på 10 pct. i forhold til første kvartal. Stigningen gjorde sig gældende inden for både etagebyggeri og øvrige bygninger. Ser man på samlede fuldførte etageareal i andet kvartal 2021 endte dette på 1,9 mio. m2, hvilket er et fald på 6 pct. i forhold til første kvartal. Dette blev drevet af et fald i fuldførelsen af erhvervsbygninger på 21 pct., mens beboelsesbygninger steg i forhold til første kvartal. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving. Herudover er der korrigeret for forsinkede registreringer i BBR, men opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert.

Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88 og bygv99

Fald i det påbegyndte byggeri

I andet kvartal var der fald i det påbegyndte byggeri både med hensyn til boliger og etageareal, når man sammenligner med første kvartal. Der blev påbegyndt 8.611 boliger, hvilket er et fald på 1 pct., mens det påbegyndte etageareal var 1,6 mio. m2, hvilket er et fald på 11 pct. Det skal dog bemærkes, at opgørelse af det påbegyndte byggeri er behæftet med usikkerhed grundet forsinkelser ved registrering i BBR.

Andre indikatorer viser fremgang i byggeriet

Beskæftigede ved bygge og anlæg 2. kvt. 2021 viser, at antallet af beskæftigede i byggeriet er over niveaet fra før COVID-19 restriktionerne og forsætter dermed den vækst, som startede i 2013. Samtidigt viser Konjunkturbarometer for erhvervene juli 2021, at andelen af virksomheder indenfor byggeriet, der melder om mangel på arbejdskraft er det højeste siden 2006.

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

 202020212. kvt. 2021
i forhold til
 2. kvt..3. kvt..4. kvt..1. kvt..2. kvt.1. kvt. 2021
 1.000 m2pct.
Påbegyndt17471616175618011598-11
Beboelsesbygninger806805766930862-7
Erhvervsbygninger1579472523525405-23
Øvrige bygninger2361339467347331-4
Fuldført17181890182320131886-6
Beboelsesbygninger82311199729579772
Erhvervsbygninger1527464488656519-21
Øvrige bygninger2368308364400391-2

1 Omfatter bygninger til produktion, administration mv.
2 Bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål, samt småbygninger (garager, carporte og udhuse).
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv88.

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret

 202020212. kvt. 2021
i forhold til
 2. kvt..3. kvt..4. kvt..1. kvt..2. kvt.1. kvt. 2021
 antal boligerpct.
Påbegyndt72676554637686798611-1
Enfamiliehuse1293729413113317132823
Etagebyggeri39623377231047944072-15
Øvrige bygninger2368236953714125776
Fuldført792610617104648358918210
Enfamiliehuse132083171317633643325-1
Etagebyggeri384462535653438444682
Øvrige bygninger2874119416356101389128

1 Stuehuse, parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse.
2 Øvrige bygninger til helårsbeboelse, erhvervsbygninger og bygninger til kulturelle formål samt institutions- og fritidsformål.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bygv99

Forsinkede indberetninger til BBR

Opgørelsen af den seneste byggeaktivitet skal generelt tages med forbehold, da datagrundlaget er usikkert. Det skyldes primært forsinkede indberetninger til BBR. Danmarks Statistik korrigerer for forsinkelsen via en estimationsmodel, og tallene revideres derfor løbende.

Revisioner i pct. i forhold til sidste kvartals opgørelse, estimeret og sæsonkorrigeret

 Påbegyndt Fuldført
 2. kvt.3. kvt.4. kvt.1. kvt. 2. kvt.3. kvt.4. kvt.1. kvt.
 pct.
Samlet etageareal-94169 1-6-4-2
Boliger27912 2336

Læs artiklen på Danmarks Statistiks hjemmeside her.

Om Sagsbehandlingen ApS

Mere end 12.000 personer læser om vores produkter og nyheder på vores hjemmeside hver måned.

Vi har samlet al sagsbehandling indenfor Fast Ejendom under ét tag, og leverer vores ydelser til alle større ejendomsmægler kæder, samt en lang række mindre og selvstændige ejendomsmæglere i hele landet.

Vi tilbyder sagsbehandling for ejendomsmæglereerhvervsmæglere og advokater, indeholdende FørsagsbehandlingEftersagsbehandlingBerigtigelseDigital TinglysningOnline MarkedsføringKøberrådgivning samt Ejendomsadministration.

Vores sagsbehandlere har dyb erfaring med sagsbehandling fra ejendomsmægler– og advokatbranchenEstateNyboligDanboligEDC, homeNordeaAdvodanAccura og Bech-Bruun hvor de har håndteret enhver form for opgave i hele processen for sagsbehandling. Med mere end 90 års erfaring tilsammen har de sagsbehandlet mere end 100.000 bolighandler og 150.000 berigtigelser.

Sagsbehandlingen er endvidere specialister i alle boligsystemerC&B SystemerMindworkingFlexyaAdvosys, og har tilmed været med i udviklingsfasen på flere af dem, da vi har nogle af Danmarks bedste sagsbehandlere i vores team som kender processen fra A-Z.

Kontakt os

Du er velkommen til at ringe direkte til os på telefon 2614 0677.

Vi bruger cookies. Cookies bruges til at huske dine indstillinger. Ved at klikke Ja giver du samtykke til denne brug af cookies.  Læs mere