Husholdningernes samlede formue i fast ejendom steg med 116 mia. kr. i 2020 - Sagsbehandlingen ApS

Husholdningernes samlede formue i fast ejendom steg med 116 mia. kr. i 2020

Som vi alle ved, og som Danmarks Statistik fortæller, har det været et helt forrygende år i 2020 hvor formue i fast ejendom steg 80.000 kr. i gennemsnit i Danmark

Husholdningernes formue i fast ejendom 2020

Husholdningernes samlede formue i fast ejendom steg med 116 mia. kr. i 2020, og udgør dermed 4.141 mia. kr. ultimo 2020. Det vil sige, at hver familie, som ejer fast ejendom (andelsboliger undtaget), i gennemsnit har haft en stigning i formuen i fast ejendom på ca. 80.000 kr. i 2020. Dette er næsten en fordobling i forhold til 2019, hvor den gennemsnitlige formue steg med ca. 43.000 kr. Væksten i 2019 var aftagende sammenlignet med tidligere år, og stigningen i 2020 var således tilbage på niveau med 2018 for hele landet. For familier i Region Sjælland var væksten imidlertid fortsat aftagende, mens familier i Region Midtjylland i 2020 oplevede største procentvise vækst, og som samtidig var den største i regionen siden finanskrisen.

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejerfof1

Formue i fast ejendom vokser mest for familier i Region Hovedstaden

I årene 2017-2020 har det været familier i Region Hovedstaden, der har oplevet den største vækst. I den periode er deres gennemsnitlige formue i fast ejendom vokset med ca. 317.000 kr. Mens gennemsnittet for formue i fast ejendom for familier i resten af landet er steget ca. 157.000 kr.

Markedsværdien af sommerhuse i vækst i hele landet

Baseret på ejendommens placering i stedet for familiernes bopæl steg den gennemsnitlige markedsværdi for sommerhuse på tværs af alle regioner med 93.000 kr. i 2020, og stigningen i landsgennemsnittet var nogenlunde jævnt fordelt over alle regionerne. For enfamiliehuse og ejerlejligheder har det især været Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har haft den største vækst i markedsværdierne.

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejerfof1

Enfamiliehuse i Region Hovedstaden koster mest

Den gennemsnitlige markedsværdi af et enfamiliehus i Region Hovedstaden kostede 4,0 mio. kr., ultimo 2020, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 2,3 mio. kr. En gennemsnitlig ejerlejlighed i Region Hovedstaden havde en markedsværdi på 2,8 mio. kr., mens landsgennemsnittet var 2,3 mio. kr. Sommerhusene med størst gennemsnitlig markedsværdi findes i Region Syddanmark, hvor et sommerhus kostede 1,6 mio. kr., mens landsgennemsnittet for sommerhuse udgjorde 1,4 mio. kr.

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejerfof1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Tallene for 2020 er foreløbige tal

Tallene for 2020 er foreløbige og vil blive opdateret endeligt i næste udgivelse. De endelige tal beregnes på baggrund af opdateret bestandsdata og gældskomponenter. Gældskomponenter og dermed beregnet friværdi er ikke tilgængelige for 2020 og er derfor udeladt.

Vedrørende statistikbanktabellerne www.statistikbanken.dk/ejerfof1 og ejerfof2 til denne udgivelse er der blevet lavet om i opgørelsen af enhederne gennemsnit (kr.) og familier med fast ejendom (antal) for, gæld og beregnet friværdi (komponenttyper B og C). Nu tælles kun antal familier med gæld af pågældende type. Størrelsen Total (mio. kr.) er uændret for komponenttype B. Der er for komponenttype A.1 Fast ejendom, fjernet familier med 0-værdi, som følge af manglende offentlig vurdering eller undtagelse fra offentlig vurdering, hvilket påvirker antal og gennemsnit. Disse ændringer er ført tilbage til 2004 for begge tabeller. Den beregnede friværdi i komponenttype C er ændret således, at den ikke længere inkluderer andelsboliger. Denne ændring er beregnet for 2014-2019.

Kilde: Danmarks Statistik

Se statistik og artikel på Danmarks Statistiks hjemmeside her.

Om Sagsbehandlingen ApS

Vi leverer allerede vores ydelser til alle større ejendomsmægler kæder, samt en lang række mindre og selvstændige ejendomsmæglere i hele landet.

Vi tilbyder sagsbehandling for ejendomsmæglereerhvervsmæglere og advokater, indeholdende FørsagsbehandlingEftersagsbehandlingBerigtigelseDigital TinglysningOnline MarkedsføringKøberrådgivning samt Ejendomsadministration.

Vores sagsbehandlere har dyb erfaring med sagsbehandling fra ejendomsmægler– og advokatbranchenEstateNyboligDanboligEDC, homeNordeaAdvodanAccura og Bech-Bruun hvor de har håndteret enhver form for opgave i hele processen for sagsbehandling. Med mere end 90 års erfaring tilsammen har de sagsbehandlet mere end 100.000 bolighandler og 150.000 berigtigelser.

Sagsbehandlingen er endvidere specialister i alle boligsystemerC&B SystemerMindworkingFlexyaAdvosys, og har tilmed været med i udviklingsfasen på flere af dem, da vi har nogle af Danmarks bedste sagsbehandlere i vores team som kender processen fra A-Z.

Mere end 12.000 personer læser om vores produkter og nyheder på vores hjemmeside hver måned.

Kontakt os

Du er velkommen til at ringe direkte til os på telefon 2614 0677.

Vi bruger cookies. Cookies bruges til at huske dine indstillinger. Ved at klikke Ja giver du samtykke til denne brug af cookies.  Læs mere