Bolig priser stiger fortsat - Sagsbehandlingen

DST: Boligpriserne stiger fortsat

  Ifølge Danmarks Statistik stiger boligpriserne fortsat, på trods af covid-19 som vi alle er blevet ramt af, og antallet af hushandler i Region Hovedstaden slår rekord.

  Ejendomssalg (md.) september 2020

  På landsplan er boligpriserne steget fra andet til tredje kvartal 2020, både når man kigger på de faktiske og på de sæsonkorrigerede tal. For ejerlejligheder var der tale om en prisstigning på 4,2 pct., 3,5 pct. for sommerhuse og 3,3 pct. for enfamiliehuse, når der er korrigeret for sæsonudsving. Boligpriserne har generelt været stigende siden 2012, omend prisudviklingen på ejerlejligheder stagnerede i 2018-2019, og er steget igen under COVID-19. Både priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse har i nogle år ligget over det høje niveau i 2006 og 2007, mens priserne på sommerhuse først nu er tilbage på 2006-niveauet.

  Antallet af hushandler i Region Hovedstaden slår rekord

  Over hele landet har der været godt gang i salget af enfamiliehuse hen over sommeren 2020, når der er korrigeret for sæsonudsving. I Region Hovedstaden slår hushandlerne rekord med næsten 3.400 overdragelser i almindelig fri handel i tredje kvartal 2020. Det er et højere niveau end selv før finanskrisen. I Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger hushandlerne på over 3.500, hvilket ikke er sket siden første kvartal 2006, med en enkelt undtagelse. I Region Sjælland ligger hushandlerne på over 3.000, flest handler siden tredje kvartal 2005. I Region Nordjylland blev der overdraget ca. 1.700 hushandler, hvilket ikke er sket siden fjerde kvartal 2007.

  Markant stigning i handlen med ejerlejligheder i Region Hovedstaden

  Specielt handlen med ejerlejligheder i almindelig fri handel har der i Region Hovedstaden været en markant stigning på 21 pct. fra andet til tredje kvartal 2020, når der er korrigeret for sæsonudsving. I Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark steg antallet af handler med ejerlejligheder med mellem 11-14 pct. fra andet til tredje kvartal 2020, men ligger stadigvæk under niveauet fra før finanskrisen. I Region Midtjylland ligger antallet af salg med ejerlejligheder i andet og tredje kvartal 2020 uændret på ca. 900, hvilket historisk set er i den høje ende og ikke er overgået siden andet kvartal 2006.

  Handlen med sommerhuse faldt i tredje kvartal 2020 over hele landet

  I handlen med sommerhuse i almindelig fri handel, har der over hele landet været en mindre omsætning i tredje kvartal 2020 i forhold til kvartalet før, når der er korrigeret for sæsonudsving. Specielt i Region Sjælland og Region Hovedstaden har der været et markant fald på ca. 24 pct. I de øvrige regioner faldt antallet af salg af sommerhuse med mellem 5-8 pct. Trods den mindre omsætning i tredje kvartal 2020, ligger niveauet historisk set stadig i den høje ende over hele landet.

  Kilde: Danmarks Statistik.

  Læs artiklen på Danmarks Statistiks hjemmeside her.

   Leave a Comment

   Vi bruger cookies. Cookies bruges til at huske dine indstillinger. Ved at klikke Ja giver du samtykke til denne brug af cookies.  Læs mere