Sagsbehandlingen - Hvidvaskloven

Ejendomsmægler! Få hjælp til Hvidvaskloven her

Vi har tidligere fortalt at mange ejendomsmæglere ikke har styr på Hvidvaskloven, og det kan blive ekstremt dyrt. Vi tilbyder dig et kort overblik hvordan du skal forholde dig.

Minimumskrav til risikovurdering, politikker og forretningsgange i henhold til hvidvaskloven

1.Beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel

–  virksomhedens forretningsmodel defineres som en beskrivelse af, hvordan virksomheden  skaber værdi, hvilke ydelser virksomheden leverer, hvilke kunder virksomheden  har, og hvorledes virksomheden leverer værdi.

2. Risikovurdering af virksomhedens iboende risiko for at blive anvendt til hvidvask og/eller terrorfinansiering (lovens §7)

– Med ”iboende risiko” menes i denne forbindelse den risiko, der er for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering, som følge af den forretningsmodel, som virksomheden har valgt.  Skal særskilt vurderes på henholdsvis hvidvask og terrorfinansiering og på følgende forhold:

– kunder, produkter, tjenesteydelser, transaktioner, leveringskanaler og lande/geografiske områder. Kan f.eks. ansættes til lav, mellem, høj risiko.

3.  Politikker, forretningsgange & kontroller med henblik på at minimere risici for hvidvask og/eller terrorfinansiering. Skal omfatte følgende: (lovens §8)

– undersøgelses-, noterings-, og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af evt. medarbejdere, intern kontrol. Skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen.

4. Databeskyttelse (især opbevaring af oplysninger indhentet ved mistanke om hvidvask/terrorfinansiering)

5. Undervisningsprogram (hvis medarbejdere)

6. Kundekendskabsprocedurer (kend-din-kunde oplysningerne)  – herunder reelle ejere samt ejer/kontrolstrukturer, hvis kunden er et selskab.

7. Whistleblowerordning (hvis mere end 5 medarbejdere)

8. Tavshedspligt og ansvar

9. Løbende overvågning af kundeforholdet. (kun hvis der er tale om løbende kundeforhold)

Enhver person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et kapitalselskab, har pligt til at forsyne selskabet med oplysninger om ejerforholdet, der gør det muligt for selskabet at identificere de reelle ejere. Kapitalselskaber skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer til registreringen af reelle ejere. Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges på generalforsamlingen. På samme måde skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven mindst en gang årligt indhente oplysninger om reelle ejere hos kunder/klienter og indrapportere evt. uoverensstemmelser i forhold til CVR-registreringen til Erhvervsstyrelsen.

Om Sagsbehandlingen ApS

Vi har været hele Danmarks outsourcing partner for Fast Ejendom siden 2016.

Sagsbehandling for ejendomsmæglereerhvervsmæglereadvokater, samt ejendomsadministrationer.

Mere end 90 års erfaring gennem 100.000 bolighandler og 150.000 berigtigelser fra ejendomsmæglerejendomsadministration– og advokatbranchen, EDChomeNyboligEstateDanboligNordea KreditAdvodanAccura og Bech-Bruun.

Mere end 11.000 læser allerede om vores ydelserområder og nyheder hver måned. Tilmeld dig vores nyhedsbrev her for, at du også holder dig opdateret.

For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte os direkte på telefon 2614 0677.

Vi bruger cookies. Cookies bruges til at huske dine indstillinger. Ved at klikke Ja giver du samtykke til denne brug af cookies.  Læs mere