Sagsbehandlingen - Sagsbehandling for ejendomsmæglere, advokater og finansielle institutioner

Ejendomsmægler! Har du styr på den nye forsikringsformidlings lov?

Et nyt begreb, som introduceres i den nye forsikringsformidlingslov, er “accessorisk forsikringsformidler”, som er en fysisk eller juridisk person, der mod betaling indleder eller allerede fungerer som forsikrings-distributions virksomhed som en accessorisk aktivitet

såfremt nedenstående betingelser opfyldes:

  • Den pågældende er ikke et kreditinstitut eller et investeringsselskab som defineret i forordningen om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber
  • Den pågældende udøver ikke forsikringsdistribution som hovederhverv
  • Den pågældende distribuerer kun forsikringsprodukter, der udgør et supplement til en vare eller tjenesteydelse, som den pågældende udbyder
  • Forsikringsproduktet omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, medmindre dette er et supplement til den vare eller tjenesteydelse, som formidleren udbyder som sit hovederhverv.

Med den nye forsikringsformidlingslov skal en virksomhed registreres, før den må udøve accessorisk forsikringsformidling, og et forsikringsselskab eller en forsikringsformidler må kun benytte forsikringsdistributionsydelser fra en accessorisk forsikringsformidler, der er registreret.

Registrér din virksomhed

For at blive registreret som accessorisk forsikringsformidler skal virksomheden dokumentere, at den opfylder betingelserne om at have truffet foranstaltninger for at beskytte kunderne mod manglende betalingsevne hos forsikringsformidleren eller genforsikringsformidleren enten:

  • ved brug af en frigørelsesattest indgået mellem forsikringsselskabet og formidleren, hvorefter penge, der er betalt af kunden til formidleren, betragtes som værende betalt til selskabet, mens penge betalt af selskabet til formidleren ikke betragtes som værende betalt til kunden, før kunden modtager dem
  • ved, at der er oprettet en særlig konto til indsættelse af betroede midler, og at virksomheden har etableret en sikkerhed for disse midler

Virksomheden skal endvidere indsende oplysninger til brug for Finanstilsynets vurdering af, om den eller de ansatte i virksomheden med ansvar for distribution af accessoriske forsikringer opfylder betingelser til egnet- og hæderlighed for ansatte i accessoriske forsikringsformidlere.

Se hvordan i denne Youtube video

Mere om Sagsbehandlingen

Som uafhængig virksomhed er Sagsbehandlingen markedsledende indenfor outsourcing af sagsbehandling til ejendomsmæglere, advokater og finansielle institutter i hele Danmark.

Vi tilbyder sagsbehandling for ejendomsmæglereadvokater og finansielle institutioner i hele Danmark, indeholdende FørsagsbehandlingEftersagsbehandlingBerigtigelseDigital TinglysningOnline MarkedsføringOffline MarkedsføringKøberrådgivning samt Trainee Program.

Vores sagsbehandlere har dyb erfaring med sagsbehandling fra ejendomsmægler– og advokatbranchenEstateNyboligDanboligEDC, HomeAccura og Bech-Bruun hvor de har håndteret enhver form for opgave i hele processen for sagsbehandling. Med mere end 90 års erfaring tilsammen har de sagsbehandlet mere end 100.000 bolighandler og 150.000 berigtigelser.

Endvidere har vi profiler fra den finansielle sektor, Danske CapitalSEBNykredit og Danske Bank.

Sagsbehandlingen er endvidere specialister i alle fem boligsystemerC&B SystemerMindworkingDomidont BoligsystemFlexyaAdvosys, og har tilmed været med i udviklingsfasen på flere af dem, da vi har nogle af Danmarks bedste sagsbehandlere i vores team som kender processen fra A-Z.

I vores ydelser er blandt andet indeholdt punkt 11 og juridiske opdateringer i de mange daglige bolighandlerprojektsalgerhvervshandler og landbrug vi håndterer i tæt og professionelt samarbejde med vores kunder. Nogle af vores kunder har endda kvitteret med nogle fantastiske Testimonials som vi er meget stolte af.

Læs mere om os her.

Du kan også ringe direkte til os på telefon 2614 0677, eller sende en besked til os her.

Vi bruger cookies. Cookies bruges til at huske dine indstillinger. Ved at klikke Ja giver du samtykke til denne brug af cookies.  Læs mere